Otomasyon ve Veri Toplama

GÖRÜNTÜ İŞLEME

Görüntü işleme, genellikle kameralar ile alınan görüntülerin, entegre olarak çalışan yazılımlar ile görüntüler ve videolardaki nesneleri ve/veya kişileri tanımlamasını ve anlamasını sağlamaya odaklanan bir bilgisayar bilimi alanıdır.

Görüntü işleme teknolojisine yönelik pratik uygulamalar yelpazesi, onu birçok modern yeniliğin ve çözümün merkezi bir bileşeni haline getiriyor. Görüntü işleme bulutta veya şirket içinde çalıştırılabilir.

Görüntü İşleme ile Görüntü Nasıl Analiz Edilir?

Algılama cihazı bir görüntüyü yakalar. Algılama cihazı genellikle sadece bir kameradır, ancak bir video kamera, tıbbi görüntüleme cihazı veya analiz için görüntü yakalayan başka bir cihaz türü olabilir. Görüntü daha sonra yorumlama cihazına gönderilir. Yorumlama cihazı, görüntüyü bölmek, görüntüdeki desenleri bilinen desenler kitaplığıyla karşılaştırmak ve görüntüdeki herhangi bir içeriğin eşleşip eşleşmediğini belirlemek için desen tanımayı kullanır. Model, belirli bir nesne türünün görünümü gibi genel bir şey olabilir veya yüz özellikleri gibi benzersiz tanımlayıcıları temel alabilir. Bir kullanıcı, bir görüntüyle ilgili belirli bilgiler ister ve yorumlama cihazı, görüntünün analizine dayalı olarak istenen bilgileri sağlar.

YAPAY ZEKA (AI)

Görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladığı bilgilerle kendisini kademeli olarak geliştirebilen sistemlerdir.

Yapılan bir araştırmaya göre şirketlerin yapay zeka kullanma oranları aşağıdaki gibidir;

  • Güvenlik ihlallerini tespit etmek ve engellemek (%44)
  • Kullanıcıların teknolojiye ilişkin sorunlarını çözmek (%41)
  • Üretim yönetimi çalışmalarını azaltmak (%34)
  • Onaylanmış satıcıların kullanımında şirket içi uyumu ölçmek (%34)

Yapay Zeka ile yapılabilecek çözümlerden bazıları;

  • İş süreçlerinin tanımlanması
  • Veri toplanması ve analizi
  • İş parametrelerinin belirlenmesi
  • Yapay zeka modellerinin oluşturulması
  • Modellerin yaygınlaştırılması ve yazılım geliştirme
  • Ara yüz geliştirme

RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION) – ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU

Robotik süreç otomasyonu (RPA), normalde bilgi çalışanları tarafından gerçekleştirilen, fazlasıyla yinelemeye (sürekli tekrarlayan) dayalı rutin görevlerin otomatikleştirilmesi için yazılım robotlarının kullanılmasıdır. RPA ile insanların yaptığı işlerin aynısını sistemi geliştirmek ve öğretmek suretiyle RPA yapabilir duruma gelmektedir. Bu sayede RPA kullanan işletmeler hem uzun zaman alan tekrarlayan işleri çok kısa bir sürede yapabiliyorlar hem de sistem sıfır hata prensibiyle çalıştığından dolayı, oluşabilecek hataların ve bu hatalara bağlı olumsuz sonuçların önüne geçmiş oluyorlar. Ayrıca sistem 7 gün 24 saat 365 gün boyunca çalışabilmektedir. Böylelikle çok büyük oranda bir “verim artışı” ve “maliyet düşürme” gibi bir çok olanak sağlanmaktadır. Örneğin bir personel tarafından 15 dakika süren bir iş yükü, RPA tarafından 15 saniye gibi kısa bir sürede hem de hatasız olarak yapılabilmektedir.

Ayrıca RPA ile devreye alınan sistemlerde her bir RPA Robotunun yaptığı işlerin bir Log kaydı tutularak, ihtiyaç olduğunda analiz ve izlenebilirlik sağlanmış oluyor.

LORA (Long Range) & LoRaWAN (Long Range Wireless Area)

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things, IoT) uygulamalarının son yıllarda tüm dünyada büyük hızla yayılmasıyla birlikte, verilerin uzak mesafeye güvenilir ve düşük güç tüketimiyle aktarılması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bu gelişmelerin başında ise, LoRa, Sigfox, NB-IOT gibi, düşük bit oranlarındaki verinin uzun mesafelere düşük güç tüketimiyle aktarımını sağlayan kablosuz haberleşme teknolojilerinin ortaya çıkışı geliyor.

Bu teknolojiler arasında en fazla yaygınlık kazanan LoRa, Long Range (Uzun Mesafe) kelimelerinin ilk hecelerinden oluşan, WiFi ve kablolu haberleşme gibi rakip teknolojilere göre çok daha uzun mesafede iletişim sağlayan, ve bunu radyo frekanslarını kullanarak gerçekleştiren bir modülasyon tekniğidir.

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) ise bölgesel, ulusal veya küresel ölçekte bir ağ üzerinde kablosuz olarak çalışan ürünlere yönelik tasarlanmış, düşük güçlü geniş alan ağı belirtimidir. LoRa haberleşme teknolojisinin diğer kablosuz haberleşme teknolojilerine kıyasla en büyük avantajı, geniş mesafeye düşük maliyetle erişim imkanı sağlamasıdır.

LoRaWAN ile kurduğunuz bir network ağı üzerinden bir projenizi devreye aldıktan sonra sadece düşük bütçeli bir kapasite artırım yatırımı yaparak diğer başka projeler için kullanabilirsiniz (örneğin akıllık belediyecilik projeleri gibi)…

LORA’NIN GELECEĞİ

LoRa teknolojisinin sınırlarının ve özelliklerinin doğru bir şekilde anlaşılması gerekliliğini göz önünde bulundurduğumuzda dahi, LoRa haberleşme teknolojisinin önümüzdeki süreçte çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu göz ardı etmememiz gerekir. Henüz gelişmekte olan bir teknoloji olmasına karşın özellikle Avrupa bölgesindeki birçok ülkede ışıklandırma, akıllı tarım, atık takibi ve sayaç okuma uygulamalarındaki başarıları bu potansiyelin en büyük kanıtları olmuştur. Son dönemde haberleşme donanımı üreticilerinin LoRa destekli ürün portföyünde görülen çeşitlilik artışı da, LoRa’nın kablosuz haberleşme teknolojilerinin yıldızı olduğunun göstergelerinden bir başkasıdır.

REFERANS TALEBİ

Neler yaptığımızı merak mı ediyorsunuz?

Kimlerle çalıştık? Hangi alanlarda çalıştık? Neler yaptık? Tüm bu sorularınızın cevabı için lütfen bilgileri doldurup bize gönderin, en kısa zamanda sizinle irtibat kuracağız.

2024 © Tarz Yazılım. Her hakkı saklıdır.